Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Päivitetty 23.3.2013

1. Rekisterinpitäjä
puhelin: +358 40 707 7771

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Antti Hanhisuanto, hbf@helsinkibeerfestival.com

3. Rekisterin nimi
Helsinkibeerfestival.com-verkkosivuston kilpailu- ja suoramarkkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Kilpailujen järjestäminen ja suoramarkkinoinnin kohdentaminen. Sivustolla olevien palveluiden tarjonta. Tutkimus- ja tilastointitarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

  • nimi
  • osoite
  • puhelin
  • sähköposti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Helsinkibeerfestival.com-verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjät itse omalla suostumuksellaan ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Henkilötietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Helsinkibeerfestival.com-verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.